ZBYTEČNÉ NEMOCI A NAŠE PSYCHIKA

Poslední vědecké objevy potvrzují, že naše duševní rozpoložení ovlivňuje naše zdraví ze 75-80%, tedy 4 krát silněji a 4 krát rychleji než naše strava. V knize Zbytečné nemoci / autor byl lékař / bylo uvedeno, že zdravotní problémy u 80% pacientů jsou způsobeny zvláštní věcí: Nedokážou někomu odpustit ! Chovají v sobě nějakou skrytou zášť vůči někomu. Jinak řečeno, měli narušené vztahy k lidem nebo sami k sobě.

Tak jako existují toxické potraviny, tak existují i doslova jedovaté, toxické emoce. Různé myšlenky a různé emoce ovlivňují činnost různých buněk a různých orgánů těla. Čím silnější je emoce, tím větší množství neuropeptidů /adrenalin, kortizol, kortizon, aldosteron ../ se vyloučí a tím silněji ovlivňují příslušné orgány v těle a jeho chemickou rovnováhu. Pokud někdo prožije silné psychické trauma / úmrtí v rodině, přepadení, tragédie, znásilnění / vyloučí se tak velké množství distresových hormónů, že mohou přímo vyvolat například rakovinu, infart a vředy.

Krátkodobý negativní stres nám pomáhá přežít. Potom však tělo potřebuje dát vše do pořádku, napravit škody způsobené vyplavenými hormony. Dlouhodobý stres znamená, že tělo nemá prostor pro regeneraci. Nevrátí se do rovnováhy. A nic nefunguje, tak jak má.

Co se děje při pozitivním a negativním myšlení?
Při pozitivním myšlení se vytvářejí chemikálie, které mají pozitivní vliv na buňky DNA, zvyšují schopnost budovat paměť, rozvijí inteligenci a posilují imunitní systém. To znamená, že pozitivní myšlení přímo posiluje jak duševní, tak i fyzické zdraví.

Při negativním myšlení se vytvářejí chemikálie, které mění tvar receptorů na buňkách obklopujících srdce, vytvářejí kyselé prostředí ve tkáních a oslabují imunitní systém.

Vědecké studie ukázaly, že často chválené děti jsou inteligentnější. Rodiče, chcete, aby vaše dítě vynikalo inteligencí? Přestaňte ho kritizovat a začněte ho chválit. Ne za výsledky, inteligenci nebo krásu, ale za snahu, úsilí a odvahu. Opakované slovní útoky, hádky v rodině, rozvody rodičů, násilí, nebo dokonce sexuální zneužívání vedou k depresím, úzkosti, strachu a způsobují sníženou inteligenci, syndrom dráždivého tračníku, bolesti hlavy, choroby srdce, vznik rakovinových nádorů atd. Potřebujeme mít naše myšlenky pod kontrolou.

Mezi jedovaté, toxické emoce patří:

  • neschopnost nebo neochota odpustit
  • závist
  • hněv, vztek
  • nelibost, rozmrzelost
  • deprese, obavy
  • úzkost, pocit marnosti, frustrace
  • strach
  • žal, pocit viny

Podrobný návod pro emoční detoxikaci, najdete v knize od Tomáše Kašpara, ze které jsem čerpala, Krutá hra o tvoje zdraví.