VOLNÉ RADIKÁLY

Volné radikály vznikají při některých chemických reakcích probíhajících v našem těle. Vznikají sloučeniny, které jsou vysoce reaktivní. Jsou agresivní. Jejich agresivita je daná tím, že jim chybí v oběžné dráze elektron. Skutečný problém představují volné radikály, které vznikají v důsledku jiných faktorů a které napadají sousední atomy a spouštějí v našich buňkách ničivou elektronovou smršť.

Volným radikálem se totiž stane i obyčejná bílkovina, když se na ni naváže glukóza. A protože konzumujeme nadbytek cukrů, oxidační stres je enormní. Opět se dostáváme k problému vysoké hladiny cukru.

Přičtěte k tomu další vlivy, jako aktivní chlor, dusitany, kyslíkové radikály, železo, měď, rtuť, těžké kovy, herbicidy, pesticidy, přepálené a zoxidované tuky, rentgenové záření..atd., a bude vám jasné, že náš organismus bez naší podpory nemůže tento nápor již zvládat.

Ještě se divíte, že se nám v cévách usazuje tuk? Že máme zdravotní problémy? Co tedy musíme udělat?

  • Snížit prudký nárůst hladiny cukru v krvi. To vyžaduje změnit typ stravy, kterou jíme.
  • Chránit se před volnými radikály a oxidačním stresem. Zde máme dvě cesty:
    • jíst potraviny bohaté na antioxidanty
    • užívat potravinové doplňky stravy a antioxidanty

Antioxidanty:

veškeré ovoce, hlavně bobuloviny, zelenina, ořechy a semena. Nejlevnějším antioxidantem je vit.C. Nám je doporučena denní dávka 80 mg, přijímáme však cca 40 mg. Dalším významným antioxidantem je vit.E. Nejdůležitější antioxidanty jsou přírodní karotenoidy, což jsou fotosyntetická barviva v ovoci a zelenině. Jako příklad můžeme uvést zelené potraviny /chlorella, ječmen, oves a další /.Velmi dobré zkušenosti dává užívání houby Reishi, gelu z Aloe Vera a molekulární vodík.

Čerpáno z knihy Krutá hra o tvé zdraví od Tomáše Kašpara.