ZDRAVÝ DOMOV

Somavedic:

Somavedic je "přístroj", který harmonizuje prostředí, ve kterém žijeme... Výborné výsledky Somavedicu jsou podložené vynikajícími zkušenostmi z mnoha biorezonančních center a věrohodně je dokumentují také četné případy vzájemné spolupráce s biorezonanční léčbou BICOM, kdy po nasazení Somavedicu došlo vždy k harmonizaci nemocí postižených orgánů - Somavedic mění špatná nastavení podle frekvencí z biorezonančních přístrojů.

Princip fungování Somavedicu bude možná většině lidí, kteří nejsou obeznámeni s touto tématikou, poměrně těžko představitelný, ale ve skutečnosti vychází z dnes již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, týkajících se především vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a na lidský organismus.

Somavedic je sestrojen na principu řízeného uvolnění energie minerálů - jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy v přesném vzájemném rozestavení, které tvoří jádro Somavedicu.

Je známo, že každý konkrétní minerál "vibruje" na určité frekvenci (to platí nejen o minerálech, ale i o všem ostaním!) a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí a tím ho určitým konkrétním způsobem ovlivňovat. Z toho do jisté míry vychází léčebné nebo léčitelské využití drahých kamenů, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů.

Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie, kterou dosud neumíme zcela využít. Ta se za běžných okolností nachází v latentním stavu, takže se samozřejmě zpravidla nijak významně neprojevuje. Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály "vibrují", je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření.

Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí - ať už se jedná o geopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které také vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu těchto negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený a zdravý život plný energie... Proto tedy SOMAVEDIC

VEDIC-2

Somavedic Vedic

Somavedic Vedic je nejnovějším vylepšeným nástupce bestselleru, kterým je starší model Uran. Model Vedic který poskytuje ucelenou řadu funkcí s komplexním účinkem a vylepšeným odstraněním volných radikálů ...
Uran-1

Somavedic Uran

Uran byl v letech 2017 - 2022 vlajkovou lodí naší společnosti. Představoval univerzální model, který jsme se na základě četných žádostí našich zákazníků a na základě technologického pokroku současného světa a rozšíření moderních technologií
AMBER-1

Somavedic Amber

Somavedic Amber je náš zcela zásadní model, který je 4krát silnější než nejprodávanější Vedic. Poradí si s jakýmkoli zatížením prostoru, především se silným EMF. Samozřejmostí je také harmonizace vody.
RUBY-1

Somavedic Ruby

Cílem vývoje tohoto produktu bylo vytvořit model, který by vedle standardních funkcí podporoval také duchovní růst, laskavost a otevřenost srdce.
Gold-1

Somavedic Gold

Gold je vrcholným modelem naší společnosti. Zvládá vše, co ostatní modely, a dále má přidané funkce na míru konkrétnímu klientovi, který tímto krokem velice často započíná novou životní etapu...
ANTH-1

Somavedic Anthracite

Model je vyvinut primárně pro podporu imunitního systému a postcovidových psychických potíží.
006

Somavedic Harmonie

Obsahuje všechny funkce Somavedicu Lumen ( dříve Harmony ) a má doplněny frekvence na likvidaci parazitů, virů, bakterií a plísní, vzhledem k nechemické cestě jejich likvidace účinky nastávají během jednoho až tří měsíců.
008

Somavedic Atlantik

Upravuje strukturu, vlastnosti, paměť a energetický potenciál vody, nejen dle výzkumů Dr. Masaru Emoto. Odstraňuje zátěže vody, které často způsobují bolesti v krku a nedostatečný pitný režim. Dle zkušeností uživatelů Somavedicová voda vybuzuje pitný režim, který je velmi důležitý pro správné fungování organismu a dosažení zdraví.
010-1

Somavedic Medic

Tento model vychází z funkcí a je kombinací Somavediců Harmonie a Quantum. Medic je vhodný pro nemocnice, kliniky, ordinace, biorezonanční střediska, masážní a kosmetické salóny a pro nemovitosti a statky větších rozměrů.
Vzhledem k ruční práci sklářů ve společnosti www.ajetoglass.com se mohou jednotlivé modely nepatrně barevně lišit.
  
V případě zájmu napište nebo volejte na e-mail a telefonní číslo uvedené v kontaktech.

O geopatogenních zónách:

Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená " země" nebo "zemní" a pathos znamená " utrpení" nebo "nemoc". Volně přeloženo jde o utrpení, které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země. 

Škodlivý vliv geopatogenních zón na lidský organizmus znaly podle dochovaných dokumentů všechny vyspělé civilizace. První zmínky o dračích žílách (geopatogenních zónách) jsou staré více než 4000 let a pocházejí z Číny. Císař Kuang Yü vydal nařízení o zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh “dračích žil” a podzemních vodních toků. Staří Číňané, dříve než začali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil „dračí díry"- zóny zemních vlivů.

Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažili vyhnout - konkrétně při stavbách domů, protože se obávali zvýšeného výskytu nádorových onemocnění, který se na těchto zónách projevoval. Třeba ve starém Egyptě přihnali na pozemek stádo krav: kde se zvířata uložila k odpočinku, tam začali stavět. Znalost těchto “jevů” se udržela zřejmě až do renesance, kdy byly četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ

nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější.

Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů.Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón.

Geopatogen:

Patogenní je vše, co člověka a jeho tkáně ovlivňuje tak, že vede k poruchám, proto patogenní zóny.

Vliv GPZ na člověka

Malé děti jsou velmi citlivé a proto si vyhledávají v postýlce vždy takové místo, aby se zónám vyhnuly a nebo neklidně spí. Proto také určujeme dětem jejich zdravotní stav tím, kam jím umístíme postýlku.

Protože jde o vyzařování energie ze zemského nitra, má toto při dlouhodobém působení na člověka neblahý vliv. To se většinou projeví onemocněním nejslabšího orgánu v lidském těle. Celý proces může urychlit vrozená dispozice. Krátkodobý pobyt v těchto zónách způsobuje u citlivějších jedinců poruchy soustředění, nebo pocity stísněnosti i nevysvětlitelné únavy. Dlouhodobý pobyt, např. spánek, může nastartovat řadu chorob, od těch banálních, až po ty nejzávažnější.

Ty jsou většinou podmíněny souběhem dalších faktorů.Podle názoru celé řady vědců zabývajících se přírodní léčbou patří k aktivní zdravotní prevenci také respektování geopatogenních zón.

Stupnice škodlivosti geopatogenních zón:

1. Slabá, na hranici poznatelnosti, účinky organismus snadno eliminuje.

2. Dobře rozpoznatelná, účinky zdravý organismus dokáže dlouhodobě eliminovat, nemocného člověka však již zřetelně oslabuje a proces léčby se prodlužuje.

3. Oslabuje nervový systém, vzniká lehká nervozita, její účinky zdravý organismus dokáže po nějaký čas eliminovat, nemocný však vykazuje nelepšící se obtíže.

4. Silná nervozita, nespavost, dysfunkce orgánu, zdánlivě nevyléčitelné chronické bolesti a nemoci, které se však pobytem mimo zónu rychlé zlepšují. Zdravý organismus dokáže po krátky čas vzdorovat, nemocný již nikoli.

5. Vznik nezhoubných malformací, neklid doprovázející člověka i mimo zónu, dysfunkce orgánů, které se však pobytem mimo zónu nelepší a je nutné je léčit, totéž s bolestmi, nervový stav je podobný stresu.

6. Vznik silných degeneračních změn a prekanceroz, deprese, bolesti neznámého původu nereagující na terapii, vystupňované obtíže předchozího stupně.

7. Během let vznikl mutací a kancerogenních změn, může, ale nemusí být nervová reakce (jedná se o oblast prahu nervové reaktivity)

8. Vznik zhoubného bujení během několika let, ale chybí již zcela nervové reakce, a proto se v této zóně člověk cítí o něco lépe než v předchozí (je zákeřná), poruchy orgánů tedy nejsou tak markantní (i když jsou těžké), bolesti většinou nervový systém není schopen přenést a tak jen minimální, normální spánek, ale v podstatě chybí, spíš je patrná apatie, mírné přiotrávení špatně vyloučenými metabolickými produkty, žlutobíle vybledlá kůže upozorňuje, ale postižený se necítí těžce nemocen.

9. Zhoubné bujení se projeví během několika měsíců, nedojde-li ale dříve k úmrtí ze selhání orgánové funkce, poruchy prudce narůstají, projevuje se vyčerpání hormonální povahy, apatie - člověk ani organismus nevzdoruje, regenerace v podstatě chybí, vznikají atrofie a otrava metabolickými zplodinami.

10. Téměř okamžité poruchy orgánů a jejich funkcí, které jsou příčinou úmrtí (tedy již ne rakovina), zástava růstu, rychle vzniká tupá bolest hlavy, apatie již nemá čas vzniknout, protože vzniká pudová úzkost a strach z toho místa (i halucinace) a člověk zde dlouho nevydrží pobývat.

11. Ztráta rovnováhy (nebezpečí úrazu) během několika hodin ztráta vědomí, těžký šokový stav bývá příčinou úmrtí během několika dní, stav organismu se jen výjimečně upraví intenzívní léčbou.

12. Smrtelně nebezpečná místa, smrt nastává nejpozději během několika hodin, podle původu patogenního záření.

Silná záření č. 11-12 stupně se normálně nevyskytují.

Tam, kde se patogenní zóny kříží, je zhoubný vliv zemního záření zvláště silný a jejich účinek se násobí.

Geopatogenní zóny (Hartmannovy a Curryho pásy, vodní žíly) a škodlivé záření televizorů a počítačů i mobilních telefonů (elektrosmog) mohou být potlačovány vhodně umístěným Somavedicem.

Působení Somavedicu zvyšuje účinnost léků a kosmetických přípravků, při onemocnění zmírňuje bolest a pomáhá překonávat chorobu, pro zdravý organismus působí preventivně. Somavedic pomáhá překonat nespavost a doplňuje bioenergetický potenciál. Je prokázán i blahodárný vliv Somavedicu na zvířatech i rostlinách.

Elektrosmog

Mnohostranné využití moderní techniky není možné bez elektrického proudu a vysokofrekvenčního elektromagnetického záření. K výrobě a rozvodu elektrické energie byla vyvinuta celá řada zařízení: od elektráren, transformátorových stanic, vedení vysokého a středně vysokého napětí, napájecích kabelů až po elektroinstalaci v našich domech. Tato nízkofrekvenční síť k přívodu elektrického proudu vytváří elektrická a magnetická pole, a tím také podstatnou část elektromagnetické zátěže životního prostředí, tzv. elektrosmog. Elektrosmog produkují také všechny elektrické a elektronické přístroje. Bezdrátové sítě dnes nacházejí široké využití v bezpočtu oborů, mj. v průmyslové výrobě, logistice nebo zdravotnické technice. Také v soukromém životě používáme tyto technologie denně: nepostradatelným pomocníkem mnoha lidí se stala koncová mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo PDA. Bezdrátové telefony, Bluetooth, Wireless LAN, dálkově ovládané otvírání garážových vrat, přístrojů a strojů – všechny tyto technologie jsou založeny na bezdrátových komunikačních systémech. Lze předpokládat, že se technologie bezdrátových sítí budou v budoucnosti využívat stále ve větší míře a v nových oblastech. Výkonné vysílače mobilního a televizního signálu, radarů, vojenského sledování, přenosu dat, směrového přenosu atd. vysílají elektromagnetické vlny: vysokofrekvenční elektrosmog, jemuž se dnes už nelze vyhnout. Světová zdravotnická organizace WHO klasifikovala na konci května 2011 vysokofrekvenční záření jako „potenciálně rakovinotvorné“. K tomuto závěru došla expertní skupina Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) v Lyonu. 31 odborníků ze 14 zemí vyhodnocovalo v Lyonu „téměř všechny dostupné vědecké doklady“.

Vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření vyvolává mj. nedostatečnou kvalitu spánku, ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, šelest v uších, snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Seznam podle mezinárodních výzkumů sahá až k závažným chorobám, jako je zvýšené riziko rakoviny, genetické modifikace a změny v imunitním a centrálním nervovém systému.

Dnes typická, technicky vytvořená hladina záření komunikačního radiosignálu překračuje ve městech přirozené elektromagnetické reliktní záření, nezbytné k životu, deset milionkrát až miliardkrát. Tento vývoj vede k tomu, že jsme všichni všude a nepřetržitě vystaveni elektromagnetické zátěži, jíž dosud lidstvo v takovéto formě a intenzitě nečelilo. Nebezpečnost tohoto nového typu ekologické zátěže spočívá v tom, že i informační systém lidského těla pracuje s přirozenými elektromagnetickými signály – ten ovšem pracuje s milionkrát nižšími hladinami energie! Nadměrný výskyt technických elektromagnetických polí a paprsků tak způsobuje v přírodě, u živočichů a u lidí četné biologické poruchy, vyvolávané pronikáním technických elektromagnetických signálů do přirozeného životního prostředí a do informačních systémů našich buněk, tělesných soustav a orgánů.

Každý člověk reaguje na elektromagnetickou zátěž ve svém okolí jinak. Tato reakce závisí na jedné straně na intenzitě a délce působení elektromagnetických frekvencí a modulací, jejichž důsledkem je jedinečná kombinace účinků, na druhé straně na dispozicích jedince, na individuální anamnéze a současném zdravotním stavu, na imunitním systému, schopnosti organismu kompenzovat okolní zátěž a na odolnosti vůči vnějším vlivům. Navzdory četnými výzkumy prokázaným zdravotním rizikům vysokofrekvenčního elektromagnetického záření si už patrně nedokážeme dnešní společnost představit bez používání elektronických a elektrotechnických zařízení, jako jsou mobilní telefony a k jejich provozu nutné vysílače mobilního signálu. Je proto pochopitelné, že se úvahy člověka stáčejí spíše směrem, jak by bylo možné lépe se před důsledky elektromagnetického záření chránit.

Jednou z účinných ochran před škodlivým vlivem elektrosmogu je právě Somavedic. Rozhodli jsme se nechat jeho ochranné působení otestovat v mezinárodní vědecké laboratoři IGEF a zde je výňatek z jejich zprávy:

Testování přístroje Somavedic MEDIC ohledně ochranného účinku při zátěži elektromagnetickým zářením, např. vysílači mobilního signálu, technologiemi Wi-Fi a WLAN (Wireless Local Area Network), mobilními telefony, smartphony, bezdrátovými telefony a geopatogenními zónami

K našemu níže zdokumentovanému testování byl ochranný účinek přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivé zátěži vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami testován deseti zkušebními osobami různého pohlaví v různých testovacích situacích. 

Cílem následujícího testování bylo zjistit, zda a případně do jaké míry je přístroj Somavedic MEDIC vhodný k ochraně před škodlivým působením vysokofrekvenčního elektromagnetického záření a elektrosmogu.  Jako testované osoby byli vybráni pouze lidé, kteří podle vlastní výpovědi citlivě reagují na elektrosmog.

Zdůvodnění volby měření variability srdeční frekvence jako diagnostického systému pro toto testování

Vegetativní nervový systém dynamicky řídí v závislosti na momentální vnější a vnitřní zátěži vnitřní rovnováhu organismu. Srdce reaguje jak na vědomě vnímané, tak na vědomím nevnímané podněty, např. na podněty elektromagnetického záření, vstupující z okolí do vegetativního nervového systému. Variabilita srdeční frekvence vychází u zdravého člověka především z optimální souhry sympatické a parasympatické větve vegetativního nervového systému. Srdce je zdrojem elektromagnetické energie o síle 2,4 wattu, jejíž vibrace jsou měřitelné i v nejmenší buňce lidského organismu. Všechny rytmy života se projevují na srdečním tepu. Jsou-li tyto rytmy koherentní, ve vzájemné harmonii, cítíme se dobře. Hlavní měřitelnou veličinou tohoto informačního řetězce je variabilita srdeční frekvence (Heart Rate Variability, HRV) jako nejdůležitější parametr pro exaktní posuzování psychické pohody a vitality.

Jako variabilita srdeční frekvence se označuje schopnost organismu (člověka, savce) měnit frekvenci srdečního rytmu. I v klidu dochází ke spontánním proměnám časových rozestupů mezi dvěma údery srdce. Zdraví organismus neustále přizpůsobuje autonomní fyziologickou regulací rychlost srdečního tepu momentálním potřebám. Fyzická námaha nebo psychická zátěž má proto zpravidla za následek zvýšení srdeční frekvence, při uvolnění napětí a relaxaci se pak srdeční frekvence za normálních okolností opět sníží. Vyšší přizpůsobivost zátěži se projevuje jako vyšší variabilita srdeční frekvence. Při chronické stresové zátěži jsou obě tyto schopnosti vlivem dlouhodobě vysokého napětí více či méně omezeny a sníženy. Oslabující nebo škodlivé účinky, způsobené např. vysokofrekvenčním mobilním zářením, nízkofrekvenčním elektrosmogem nebo geopatogenními zónami, identifikuje nervový systém zpravidla jako vitální ohrožení. Při dlouhodobém zatížení organismu rušivými poli nelze uvést tyto stresové parametry do normálu, což vede ke snížení variability srdeční frekvence, tzn. snižuje se schopnost organismu přizpůsobovat se měnícím se vnějším vlivům. Na pozadí těchto souvislostí lze prokázat ochranný účinek produktu nebo opatření na základě měření variability srdeční frekvence. Spontánní stimulace vegetativního nervového systému elektromagnetickým zářením a geopatogenními zónami leží většinou hluboko pod prahem tělesného vnímání. Citlivá technika moderních systémů měření biologické zpětné vazby (biofeedback) však dokáže zaznamenat i nejmenší reakce řízení vegetativního nervového systému, a to zejména na základě parametrů variability srdeční frekvence.

Ve vědeckém výzkumu byla opakovatelnost výsledků moderních měřicích přístrojů variability srdeční frekvence potvrzena i při krátkých intervalech měření. Jako diagnostický systém byla proto zvolena metoda měření variability srdečního pulzu, pomocí níž bylo zjišťováno, zda energetické informační pole přístroje Somavedic MEDIC povede u probandů ke zlepšení variability srdeční frekvence, a zda tak může přispět ke zvýšení individuální adaptability biologického systému. Použití přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivé zátěži vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami by tak mělo vést k prokazatelnému zlepšení variability srdeční frekvence, pozitivně působit na srdeční oběhovou soustavu a snižovat výdaje vegetativního nervového systému na udržení vnitřní rovnováhy.

Biofyzikální testování energetického působení přístroje Somavedic MEDIC s využitím systému měření biologické zpětné vazby Stress Pilot Plus

V této studii jsme zaznamenávali změny fyziologických signálů skupiny probandů jako zpětnou vazbu vegetativního nervového systému na bioenergetickou informaci přístroje Somavedic MEDIC na základě měření variability srdeční frekvence. Výsledky měření pak byly vyhodnoceny matematicko-statistickými metodami.

Závěr

Z výsledků měření lze vyvodit, že používání přístroje Somavedic MEDIC vede u 80 % testovaných osob ke zlepšení variability srdeční frekvence. To má pozitivní vliv na srdeční oběhovou soustavu a snižuje výdaje vegetativního nervového systému na udržení vnitřní rovnováhy. Naměřené výsledky ukazují, že pozitivní vliv přístroje Somavedic MEDIC se zvyšuje s prodlužující se dobou používání. U osmi testovaných osob se po několikadenní fázi adaptace zlepšila schopnost regulovat srdeční frekvenci a adaptovat vegetativní nervový systém na různá zatížení elektrosmogem a geopatogenními zónami. Naměřené výsledky byly z velké části potvrzeny rovněž výpověďmi testovaných osob k subjektivnímu vnímání reakce jejich organismu na bioenergetické informační pole přístroje Somavedic MEDIC.